O projektu

Software DestinACE slouží destinačním manažerům pro podporu strategického plánování a rozhodování v destinacích cestovního ruchu. Simulovat lze nejrůznější scénáře budoucího vývoje destinace při zadání alternativních rozhodnutí i vnějších podmínek.

Nástroj tak může například pomoci při rozhodování o stanovení poplatků z pobytu, rozpočtu na marketing, výběru cílových segmentů návštěvníků, vyčíslení budoucích příjmů z cestovního ruchu nebo určení dopadů na životní prostředí a místní obyvatele.

Software vyvíjí tým složený z odborníků na cestovní ruch a systémově dynamické simulační modelování z Jihočeské univerzity a Západočeské univerzity od roku 2019 v rámci projektu podpořeného z programu Éta Technologické agentury České republiky (TAČR Éta TL02000423).

Aplikačními garanty projektu jsou CzechTourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Živý kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje a Asociace organizací cestovního ruchu.